Welcome to Omamori Spa
  • booking@omamorispa.com
  • +84969825494

Contact Us

icon

OMAMORI SPA ĐÀ NẴNG

5 K 227 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà, Đà Nẵng, Vietnam
Map: 

 

OMAMORI SPA HÀ NỘI

48 Ngõ Huyện , Old Quarter , Ha Noi , Vietnam
Map: https://goo.gl/maps/rTKCK4uHuk6GpEEL9

 

OMAMORI SPA HÀ NỘI

52/28 Tô Ngọc Vân, West Lake, Ha Noi, Vietnam
Direction: You go to Number 30 Alley 52 To Ngoc Van street. It is Sweet Home 8 building. The lane next to the building is 52/28 lane. You will see our sign board Omamori Spa.
Map: https://goo.gl/maps/Tpi1zqbtLq88V5Fm7
Phone: 024 66743899

 

 

Contact Us

Address

48 Ngõ Huyện , Old Quarter , Ha Noi , Vietnam

Telephone

+84969825494

Contact Form