JOURNEY OF MEMORIES - Cultural Exchange Activities at Omamori Spa.

Post 15/04/2019

Journey of Memories is a special cultural exchange event which is designed mainly by blind therapists at Omamori Spa to express our gratitudes to volunteers from MBA program of Kelly School, Indiana University, Global Volunteers, and Regie William

Volunteers try to drink water


Volunteers access to Braille for the blind


MBA program, Kelly School, Indiana University has been partner of Blind-Link since 2017.

Volunteers cover their eyes and make a line to come apartment


Volunteer try to tap her name


Volunteers play guitar like a blind


Volunteer use Ipad like a blind


Our therapist will guide volunteers how to perform “Tam quat”, a Vietnamese traditional massage.

 

The Global Volunteers has been partner of Blind-Link since 2013. Regie William volunteered to work full-time at Omamori Spa for 6 months since2018. Guests were amazed with talents of blind therapists when exploring the colorful life of our blind staff, enjoying their musical performance and delicious food they cooked!

We enjoy lunch to perform by staff of Omamori Spa


Trải nghiệm massage, trải nghiệm bóng tối, thưởng thức các nhạc cụ truyền thống, các bài hát và giai điệu ngọt ngào, cùng các món ăn nổi tiếng ở Việt Nam được chuẩn bị kỹ càng bởi các đầu bếp tại Omamori Spa, đó chính là những món quà mà Nhân viên, các Kỹ thuật viên tại Omamori Spa muốn dành tặng đến tất cả các tình nguyện viên quốc tế đã làm việc với chúng tôi nhiều tháng qua: MBA program, Kelly School, Indiana University, Global Volunteers, Regie and Soyoung William.

 Chương trình diễn ra rất thành công, sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong lòng tất cả mọi người! 

May you like

Omamori Spa and Global Volunteers April 2019.

Omamori Spa and Global Volunteers April 2019.

We are also excited to welcome the Global Volunteers team coming to help our therapists with English pronunciation and communicati
Omamori Spa - Safety and Mobility Training 2019

Omamori Spa - Safety and Mobility Training 2019

​In February 2018, we have been organized the special training on Safety and Mobility for the visually-impaired and blind therapis
TO BE UPDATED ALL NEWS

Subscribe Now!