Omamori Spa's X-Mas Party 2018

Post 24/12/2018

Our X-Mas Party 2018 is such an event! 

Trang is a new student at Omamori Spa. Once time she said to me "Since I was small, I had to work to make money without any time for fun like other teenagers. Therefore, when I come here, seeing everybody enjoying life, I'm very happy". 

Trang là một học viên mới ở Omamori Spa. Một lần em nói với tôi "Từ nhỏ đến giờ em toàn phải đi làm kiếm tiền, không được vui chơi như các bạn. Vì thế đến đây thấy mọi người vui vẻ, em thích lắm".

Omamori Spa's X-Mas Party 2018


Omamori Spa is not only providing vocational and personal development programs for blind students, but also a place where its members have fun with entertainment, sports and social activities to help them think positively and optimistically.

Omamori Spa không chỉ là nơi cung cấp các chương trình đào tạo nghề và kỹ năng mềm cho học viên khiếm thị mà còn là nơi các thành viên có nhiều trải nghiệm văn hoá, thể thao, vui chơi đa dạng, như chính cuộc sống với nhiều gam màu mà vẫn luôn vui vẻ, lạc quan của mỗi thành viên nơi đây. 

Our X-Mas Party 2018 is such an event! Come and enjoy with us at Omamori Spa 52 Hang Bun, Hanoi from 19-22.30 pm Dec 24, 2018!

Mời các bạn tham dự tiệc Noel 2018 cùng chúng tôi từ 19-22.30 pm ngày 24/12/2018 tại 52 Hàng Bún.

  • Tags:
TO BE UPDATED ALL NEWS

Subscribe Now!